Ny rapport av Leif Olsson: Allmänbokhandelns omsättning under första kvartalet 2021

Bokhandelsekonomen Leif Olssson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning under första kvartalet 2021. I rapporten, som visar en total nedgång på 4,0 %, presenteras siffror för bokhandelsföretag i olika storleksklasser och grupperingar.

Rapporten omfattar allmänbokhandelns försäljning av såväl böcker som övrigt sortiment, vilket skiljer sig från Bokförsäljningsstatistiken som bara omfattar bokförsäljning. En annan skillnad är att Leif Olssons rapport omfattar bokhandelsföretagens hela omsättning och inte enbart försäljning i fysiska butiker. En allt större del av bokhandelsföretagens omsättning sker via näthandel och denna försäljning omfattas alltså av denna rapport.

Läs hela rapporten här:

Rapport Allmänbokhandelns omsättning 1a kvartalet 2021 – Slutlig