Nytt styrkebesked för bokhandeln i ny statistikrapport

Idag publiceras ny bokförsäljningsstatistik som bekräftar att kunderna kommer tillbaka till bokhandeln efter pandemin. Tillväxten andra kvartalet var hela 17,2 % och siffran för första halvåret landar på 14,9 %. 

Totalt minskade bokmarknaden något. Nedgången blev 1,8 % efter ett stort tapp för internethandel/bokklubbar. Denna kanal är fortsatt störst men tappade 12,5 % under första halvåret.

Läs hela rapporten här:

Bokförsäljningsstatistiken – Andra kvartalet 2022