Påminnelse om Stödpaket för Särskilda behov i kulturlivet

Påminnelse – Stödpaket för Särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet har bett oss påminna om stödpaketet för särskilda behov i kulturlivet. Vi informerade om stödpaketet som är öppet även för bokhandeln i medlemsinformationen den 23 oktober.  Sista dag för ansökan är imorgon, den 3 november!  Mer information finns på Kulturrådets hemsida. Ansökan stänger vid midnatt.

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/krisstod-till-sarskilda-behov-i-kulturlivet-bildkonst-museer-litteratur-med-mera/

Maria Hamrefors
ordförande