Tätare publicering av försäljningsstatistik

För att underlätta för bokhandlare att fatta beslut och planera er verksamhet i dessa pressade tider kommer Bokhandlareföreningen tillsammans med Förläggareföreningen inom kort att publicera försäljningsstatistik med tätare intervall.

Daglig statistik via Bokinfo

Varje dag kommer ni att kunna se all inrapporterad försäljning i volym och värde i kanalerna internet/bokklubbar, fysisk bokhandel och dagligvaruhandel med fem dagars eftersläpning.

Informationen kommer att finnas i form av en webbrapport som ni når via Bokinfos webbsida/visa statistik.

Veckostatistik via föreningarnas hemsidor

Varje vecka, preliminärt på fredagar, kommer en veckorapport att publiceras på vår respektive Förläggareföreningens hemsidor. Rapporten kommer att visa hur stor den totala försäljningen varit i värde uppdelad på de olika försäljningskanalerna för fysiska böcker.

Den första rapporten kommer att visa försäljningen vecka 11, vilket är den vecka då vi bedömer att effekterna av Coronaepidemin började slå igenom.

 

Maria Hamrefors
ordförande