Välkommen till Bokbranschseminarium den 20 februari 

Onsdagen den 20 februari hålls 2019 års bokbranschdag på Nalen i Stockholm. Vi startar kl. 13.30 och avslutar cirka kl. 17.00 med mingel, dryck och tilltugg.

OBS! Insläpp från kl. 12.45, kom i god tid! 

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Anmälan: görs här senast den 18 februari.

Program

Eva Gedin, ordförande Svenska Förläggareföreningen, och Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, hälsar välkommen och presenterar dagens program och dagens moderator, Josefine Sundström.  

Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan, presenterar helt ny försäljningsstatistik för helåret 2018 och analyserar trender, tendenser och utvecklingen i stort tillsammans med branschpersoner.

Katarina Andersson, producent för nyhetssajten Breakits podcast Breakit Daily, leder ett samtal kring ekonomin i förlagsbranschen, hur den digitala utgivningen och försäljningen påverkar marknaden och möjligheten till kvalificerad utgivning, och ställer frågan Hur ska förlagen klara ekonomin?

Per Svensson, journalist och politisk redaktör på Dagens Nyheter, leder ett panelsamtal på temat böcker och bildning, hur innehållet i böcker förändrats under åren, och ställer frågan Vart är bildningen på väg?

Bokbranschdagen är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen med stöd av Stf. Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond.

Dagen avslutas med mingel, vin och tilltugg.

Välkommen!


Erik Wikberg. Foto: Nicklas Gustafsson. 


Katarina Andersson.


Josefine Sundström. Foto: Peter Knutson.