Välkomna till Föreningsmöte 4 september 2018

Härmed kallas till Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen.

Datum:       Tisdagen den 4 september 2018
Tid:              Kl. 16.30-17.00 ca
Plats:           Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm
Lokal:         Marieberg, entréplan.

Efter mötet följer Bokhandlareföreningens 125-årsfest på Nalen, Regeringsgatan 74.

Vänligen anmäl dig till mötet på mejladressen charlotta.lindbo@booksellers.se
senast fredagen den 24 augusti 2018. Ange bokhandelns namn, samt namn på
deltagare som avser närvara på mötet.

Årsmöteshandlingar kan hämtas här.

SBF kallelse och dagordning Föreningsmöte 2018-09-04
Bil 1 – SBF verksamhetsberättelse 2017
Bil 2 – AR Sv Bokhandlforeningen 2017
Bil 3 – AR Sv Bokhandlf Service AB 2017
Bil 4 – SBF Förslag till årsavgift för 2019
Bil 5 – SBF Förslag till Budget 2019
Bil 6 – Valberedningens förslag till föreningsstyrelse i SBF 2019
Bil 7 – Övriga frågor – tillägg till stadgar Stipendiefonden

Vid frågor, ring mig på telefonnummer: 070-812 73 90.

Välkomna!

Mats Ahlström
ordförande