Världsbokveckan 2020 skjuts upp till 2021

Vi har tyvärr tvingats konstatera att det inte är möjligt att genomföra Världsbokveckan i år med det upplägg vi valt.

Planen var att skolklasser skulle besöka bokhandeln för studiebesök och träffar med författare och dessutom få med sig Världsboklådor med ett tjugotal aktuella böcker till skolan.

Det nya upplägget har väckt stor entusiasm bland de tolv barnboksförlag vi samarbetar med och en lång rad författare över hela landet.

Nu laddar vi om för ett framgångsrikt genomförande nästa år!

 

Maria Hamrefors

Ordförande
+46 70 601 92 05