maj 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig. Ökningen är störst i dagligvaruhandeln, motsvarande 13,9 procent. Den största

Medlemmarna i Svenska Bokhandlareföreningen kallas till Föreningsmöte den 2 juni 2016 kl 13:00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60 i Stockholm. Ärendet för mötet är föreslagen förändring av föreningens stadgar. Komplett kallelse med dagordning samt gällande stadgar och styrelsens förslag till nya stadgar kan hämtas nedan. Välkomna! Mats Ahlström,