Den totala försäljningen av böcker ökade med 1,6 procent under 2016 visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport.  Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer. Om digitala

Under Augustgalan i Stockholms Konserthus den 28 november 2016 delades det prestigefyllda Augustpriset och Lilla Augustpriset ut. Augustpriset delades ut i kategorierna Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Prissumman i varje kategori är 100 000 kr. Vinnarna får

Svenska Bokhandlareföreningen höll sitt årliga föreningsmöte 29 augusti på Clarion Hotel Arlanda Airport. 108 medlemmar var representerade. Mats Ahlström omvaldes som ordförande. Två nya styrelseledamöter valdes in, Matilda Ahlgren från Göteborg och Christoffer Palmer, Höganäs. Cecilia Helsing, Stockholm och Daniel Soutine, Kristianstad avtackades för sina

Varmt välkomna till Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen måndagen den 29 augusti 2016. Tid: 18:30-19:15 senast. Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal Chicago O’ Hare. Vänligen anmäl dig till mötet på mejladressen charlotta.lindbo@booksellers.se senast måndagen den 22 augusti 2016. Ange bokhandelns namn, samt namn på deltagare som avser närvara på mötet. Årsmöteshandlingar kan

Den 2 juni hade Svenska Bokhandlareföreningen, SBF,  både förenings- och styrelsemöte. Föreningsmötet beslutade att anta de nya stadgar som styrelsen hade föreslagit. De nya stadgarna finns på SBFs hemsida under fliken Medlemssidor. På styrelsemötet konstaterade vi att omorganisationen av föreningens kansli nu är genomförd. Fortsättningsvis har  SBF

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig. Ökningen är störst i dagligvaruhandeln, motsvarande 13,9 procent. Den största

Medlemmarna i Svenska Bokhandlareföreningen kallas till Föreningsmöte den 2 juni 2016 kl 13:00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60 i Stockholm. Ärendet för mötet är föreslagen förändring av föreningens stadgar. Komplett kallelse med dagordning samt gällande stadgar och styrelsens förslag till nya stadgar kan hämtas nedan. Välkomna! Mats Ahlström,

Augustgalan är årets litterära höjdpunkt för författare, förläggare, bokhandlare, bibliotekarier, litteraturkritiker och bokälskare från hela landet. Då tillkännages under festliga former vilka tre av 18 nominerade böcker som belönas med Augustpriset. Dessutom avslöjas vinnaren av Lilla Augustpriset. 2016 hålls galan den 28 november i Stockholms

Bokförsäljningen ökade med 3,2 procent under 2015. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Den försäljningskanal som ökade mest var internetbokhandeln vilken ökade sin försäljning med 6,9 procent. Fysisk bokhandel ökade också sin försäljning, med 1,9 procent. Humaniora och allmän facklitteratur var de