Varmt välkommen till årets stora bokbranschseminarium på Nalen den 20 februari kl. 13.00 – 17.00! Under eftermiddagen kommer vi att få ta del av färsk statistik från den omfattande bokförsäljningsstatistiken som vi sedan flera år gemensamt tar fram. Vi har gjort några exklusiva specialkörningar av siffrorna

Pressmeddelande från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen Det blir PeKå Englund som utses till Publisher för tidningen Svensk Bokhandel. PeKå Englund är författare och journalist och har bland annat varit chef på Aftonbladet i många år. Svensk Bokhandel grundades som Svensk Bokhandelstidning redan 1853 och ägs gemensamt

Tora Lindberg från Kiruna Bokhandel har tilldelats Dag Klackenbergs Stipendium 2017 på 20 000 kronor. Motiveringen lyder: "Bokhandlare Tora Lindberg har på en utmanande lokal marknad, Kiruna, visat att det går att sälja böcker i bokhandeln. Med sin passion för böcker, sitt stora engagemang och sin

Den totala försäljningen av böcker ökade med 1,6 procent under 2016 visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport.  Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer. Om digitala

Under Augustgalan i Stockholms Konserthus den 28 november 2016 delades det prestigefyllda Augustpriset och Lilla Augustpriset ut. Augustpriset delades ut i kategorierna Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Prissumman i varje kategori är 100 000 kr. Vinnarna får

Svenska Bokhandlareföreningen höll sitt årliga föreningsmöte 29 augusti på Clarion Hotel Arlanda Airport. 108 medlemmar var representerade. Mats Ahlström omvaldes som ordförande. Två nya styrelseledamöter valdes in, Matilda Ahlgren från Göteborg och Christoffer Palmer, Höganäs. Cecilia Helsing, Stockholm och Daniel Soutine, Kristianstad avtackades för sina

Varmt välkomna till Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen måndagen den 29 augusti 2016. Tid: 18:30-19:15 senast. Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal Chicago O’ Hare. Vänligen anmäl dig till mötet på mejladressen charlotta.lindbo@booksellers.se senast måndagen den 22 augusti 2016. Ange bokhandelns namn, samt namn på deltagare som avser närvara på mötet. Årsmöteshandlingar kan

Den 2 juni hade Svenska Bokhandlareföreningen, SBF,  både förenings- och styrelsemöte. Föreningsmötet beslutade att anta de nya stadgar som styrelsen hade föreslagit. De nya stadgarna finns på SBFs hemsida under fliken Medlemssidor. På styrelsemötet konstaterade vi att omorganisationen av föreningens kansli nu är genomförd. Fortsättningsvis har  SBF