Fortsatt rekordförsäljning av böcker under första halvåret 2021

Under första halvåret ökade den totala bokförsäljningen med hela 10,2 % jämfört med samma period 2020. De trender vi sett sedan pandemin startade håller i sig – Det är digitala försäljningskanaler och format som ökar, medan bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskar. Årets första sex månader var nedgången i denna kanal 8 procent.

Samtidigt ser många av föreningens medlemmar att vaccinerade kunder återvänder till butikerna och att ”hemestrandet” även denna sommar gynnat försäljningen.

Statistikrapporten finns att läsa här:

Bokförsäljningsstatistik_Halva_rsrapport_2021