Hyresstöd till 53 boklådor och pågående förhandlingar om stöd till ytterligare 50

Under första veckan i juni genomfördes en webbenkät till medlemmarna i Bokhandlareföreningen om den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader till utsatta branscher under Coronapandemin. Av de 141 butiker som svarat uppger 80 % att hyresstödet är mycket viktigt för dem.  

När stödet presenterades i början av april, så väcktes hoppet hos många bokhandlare som drabbats hårt av sjunkande försäljning till följd av coronapandemin. Otydliga regler för stödet har dock lett till att det dröjt innan hyresvärdarna kommit till förhandlingsbordet.

Hittills har 53 boklådor ingått avtal med sina hyresvärdar om hyressänkning och nästan lika många förhandlar fortfarande. I 13 fall har hyresvärden inte gått med på någon hyressänkning.

Att komma överens om anstånd med hyresbetalningar har varit lättare. 89 butiker har gjort sådana överenskommelser med sina hyresvärdar.

De sänkta arbetsgivaravgifterna och även stödet vid korttidspermitteringar är viktiga stöd som många bokhandlare kan dra nytta av. I vissa fall har de varit nödvändiga för att säkra butikernas överlevnad medan andra klarat sig utan stöd.

 

Resultatet av webbenkäten finns att ladda ner här: 2020-06-08 HYRESSTÖD TILL BOKHANDELN – WEBBENKÄT V 23

 

För mer information, kontakta ordförande Maria Hamrefors, tel. 070-601 92 05.