juni 2020

Den veckostatistik som Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen gemensamt publicerat varje vecka sedan vecka 11 till följd av Coronapandemin upphör nu. Den veckostatistik som publicerades i fredags den 12 juni blir därmed den sista. Vi kommer att återkomma i mitten av september med en rapport över den

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-23 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 34,7 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 13,0 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 15,2 procent under denna period.