Klimatenkäten genomförd

Stort tack till alla som fyllt i klimatenkäten och bidragit till att vi ska kunna beräkna bokhandelns klimatavtryck och medverka i hela bokbranschens klimatinitiativ. Det är hela 54 boklådor som svarat och dessa enkätsvar läggs nu till underlaget från Akademibokhandelns centralägda butiker.

Undersökningen kommer att publiceras i samband med Bokmässan i Göteborg i september och vi återkommer också med råd om hur deltagarna kan minska sina klimatavtryck.