juni 2022

Stort tack till alla som fyllt i klimatenkäten och bidragit till att vi ska kunna beräkna bokhandelns klimatavtryck och medverka i hela bokbranschens klimatinitiativ. Det är hela 54 boklådor som svarat och dessa enkätsvar läggs nu till underlaget från Akademibokhandelns centralägda butiker. Undersökningen kommer att publiceras