Kulturrådets Krisstöd och Omställningsstöden

Den 27 april hade Kulturrådet och Skatteverket ett gemensamt webbinarium om hur krisstöden och omställningsstöden samspelar.

En kort sammanfattning av regelverken på Kulturrådets webbplats. Här finns också en länk till webbinariet den 27 april, där Skatteverket och Kulturrådet går igenom regelverk och besvarar frågor.

https://www.kulturradet.se/nyheter/2021/sok-skatteverkets-omstallningsstod-senast-30-april/