Nu drar kampanjen Läsande förebilder igång!

Som bokhandlare vet vi att litteratur och läsning är ett fundament för vårt demokratiska samhälle. Ju mer vi läser, desto större kunskap och förståelse för varandra och den värld vi lever i. Läsning ger perspektiv, bildar och utvecklar. Men vi erbjuds också en verklighetsflykt genom berättelsen. I en svår tid, som begränsat våra möten och resor kan vi förflytta oss till olika världar genom litteraturen.

Initiativtagare till ”Läsande förebilder” är Bokmässan och kampanjen genomförs i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen, Sveriges Författarförbund och en rad förlag. I kampanjen medverkar ett stort antal läsande förebilder med olika erfarenheter och bakgrund för att inspirera till och lyfta värdet av läsning.

Kampanjen sker genom annonsering i dagspress och sociala medier och pågår tills mässan drar igång i sitt nya format den 27 september. Det finns också en kampanjfilm, som vi lagt ut på Bokhandlareföreningens Facebooksida. Dela gärna inlägget i era kanaler.

Startskottet för Läsande Förebilder är den debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet igår.

https://www.svd.se/barn-och-unga-behover-lasande-forebilder?fbclid=IwAR2aJdLjfUXaljlrvz9GoctLRXAOGUq4af_Lr7mMACPWMA_0EuBoDRzgsGU

Bokmässan uppmanar i kampanjen läsarna till besök och köp i den lokala bokhandeln och till att stötta Sveriges författare genom Författarförbundets krisfond.

Maria Hamrefors
ordförande