Ny internationell rapport visar hur bokhandeln påverkades av pandemin 2020

EIBF har just publicerat rapporten Overview of the global bookselling market in 2020 som omfattar 17 länder. Rapporten behandlar effekter av coronapandemin i olika länder och lyfter också fram stödåtgärder riktade till bokhandeln.

Precis som i Sverige växte bokmarknaden i länder som USA, Storbritannien, Norge och Finland under 2020. Den ryska marknaden drabbades hårt med en nedgång på 40 %.

I både Tyskland och Frankrike har bokhandeln fått riktat stöd för bl.a digitalisering.

Läs rapporten här:Bookselling-trends-2020