Ny rapport av Leif Olsson: Allmänbokhandelns omsättning under första kvartalet 2022

Bokhandelsekonomen Leif Olsson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning. Nu är rapporten för det första kvartalet 2022 klar. Rapporten visar på en total omsättningsökning på 3,2 %. Försäljningen av böcker ökade med 3,7 % och övriga varor ökade med 2,4 %.

Av rapporten framgår att många mindre boklådor som gynnats försäljningsmässigt under pandemin, nu tappar i försäljning, samtidigt som det är en återhämtning för större aktörer som haft det tufft under pandemin.

Rapporten finns att läsa här:

Svenskt Bokhandelsindex – rapport – första kvartalet 2022

Tabellbilaga finns här:

Tabellbilaga – första kvartalet 2022