Nytt från Bokhandlareföreningen

Svenska Bokhandlareföreningen höll sitt årliga föreningsmöte 29 augusti på Clarion Hotel Arlanda Airport. 108 medlemmar var representerade. Mats Ahlström omvaldes som ordförande. Två nya styrelseledamöter valdes in, Matilda Ahlgren från Göteborg och Christoffer Palmer, Höganäs. Cecilia Helsing, Stockholm och Daniel Soutine, Kristianstad avtackades för sina insatser i styrelsearbetet. Den nya styrelsen ser alltså ut så här: Mats Ahlström (ordförande), Matilda Ahlgren, Anders Billing, Maria Hamrefors, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson, Christoffer Palmer.

Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått.

Mötet beslöt att balansera årets resultat i ny räkning i enlighet med förvaltningsberättelsen för Svenska Bokhandlareföreningen.

Jörgen Forsberg mottog Dag Klackenbergs Stipendium på 20 000 kronor till fortbildning av en person som verksam i ett medlemsföretag bidragit till att utveckla bokhandeln, som motivationen lyder. Vi gratulerar!

Mötet diskuterade också hur man skulle kunna auktorisera och lokalt förankra de enskilda bokhandlarna. Styrelsen fick uppdraget att behandla frågan.