Situationen för bokhandeln

Möte med kulturminister Amanda Lind den 21 augusti 2020

 

Vi vill lyfta fram bokhandelns roll och funktion för litteraturen och läsarna i Sverige. I en rad jämförbara länder ses bokhandeln som en självklar och viktig del av kulturpolitiken, medan svenska stöd till litteraturen fokuserar på utgivning och författarskap. Dessa stöd är givetvis ytterst angelägna, men vi menar att utökade stöd, där även bokhandeln omfattas, skulle ge litteraturen bättre förutsättningar att nå ut till läsarna och stödja hela branschen.

 

Utvecklingen de senaste åren

De senaste årtiondena har bokbranschen genomgått stora förändringar till följd av digitaliseringen. För den fysiska bokhandeln har denna utveckling varit mycket utmanande och lett till många nedläggningar.

Nu finns knappt 300 boklådor kvar och fler är på väg att läggas ned till följd av pandemin. I 134 av landets kommuner saknas idag bokhandel.

Två tredjedelar av boklådorna drivs av egenföretagare, ofta familjeföretag som med stort engagemang och uthållighet drivit bokhandel i generationer. När en bokhandel tvingas lägga ner blir orten oftast av med sin bokhandel för gott. Det slår inte bara mot den enskilda bokhandeln utan mot författare, förlag och kulturliv.

 

Bokhandelns unika roll i samhället

Bokhandeln är viktig för att hålla igång ett levande Sverige. Tillgång till böcker i hela landet spelar en central roll i ett demokratiskt samhälle. Bokhandeln är en betydande kanal för försäljning av böcker – fyra av tio böcker säljs via bokhandeln. Betydelsen är särskilt stor för barnböcker, kvalificerad skönlitteratur och fackböcker.

Bokhandeln är den enda försäljningskanal som ger personlig service. Varje dag ger engagerade och kunniga bokhandelsmedarbetare ovärderliga råd, som väcker läslusten hos barn och unga och öppnar dörrar till läsupplevelser.

Men boklådor är inte bara försäljningsställen med personlig service utan också ett nav för kultur och bildning, en lokal kraft för läsglädje och en viktig mötesplats där författare ges möjlighet att möta bokläsare.

 

Historisk försäljningsnedgång till följd av Coronapandemin

Under pandemin har den fysiska bokhandelns bokförsäljning hittills minskat med hela 28 % i värde och 31,6 % i volym, en historisk nedgång.

Nu går vi in i den viktigaste säsongen för bokbranschen där enbart julhandeln står för 20 % av årets omsättning. Med fortsatt påbjuden social distansering, hemarbete och färre evenemang riskerar pandemin att slå ut många av de kvarvarande bokhandelsföretagen.

Bokhandeln befinner sig alltså i ett akut och mycket allvarligt läge.

 

Hittillsvarande stöd välkomna men otillräckliga

Stöden med fokus på arbetsgivaravgifter och sjuklön har tillsammans med permitteringsmöjligheterna har varit viktigast för bokhandeln och behöver finnas kvar så länge pandemin pågår. Hyresstödet är viktigt för vissa, men tyvärr beroende av hyresvärdars medgivande och uppfattas som krångligt att söka. Det senare gäller även omställningsstödet, som haft begränsat värde.

Tyvärr har de riktade stöden på kulturområdet så här långt endast ytterst marginellt, om alls, kommit bokhandeln till del.

 

Akut krisstöd behövs

Ett riktat bokhandelsstöd skulle vara det mest effektiva sättet att stödja bokhandeln. Vi föreslår att 20 mkr avsätts till ett riktat kontantstöd att fördelas bland Sveriges boklådor. Detta skulle skapa förutsättningar för branschens överlevnad i denna svåra tid.

Öronmärkta medel för läsfrämjande aktiviteter i bokhandelns regi skulle utgöra en vitaliserande injektion för hela bokbranschen och vara ett sätt att erkänna och stödja bokhandelns roll och funktion ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Vi föreslår att 10 mkr årligen kanaliseras via Kulturrådet för sådana åtgärder.

Nedlagda boklådor ger permanenta negativa effekter som kommer att fortplanta sig i hela bokbranschen. Bokhandeln behöver stöd i denna svåra tid.

 

2020-08-21
Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen

 

Svenska Bokhandlareföreningen, som bildades 1893, är en ideell branschorganisation för Sveriges bokhandlare. Föreningen har knappt 300 medlemmar och arbetar med att sprida information om böcker och läsande samt att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nätverk av bokhandlare i Sverige.