Stockholmskretsen kallar till årsmöte

Stockholmsketsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 13 oktober kl 18:30 – 19:00 i Bysis Bokhandel med adress Bysistorget 8, Hornsgatan 80 i Stockholm. Efter årsmötet blir det mingel med erfarenhetsutbyte för deltagarna.

Anmälan görs snarast till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu. Ev övriga frågor eller motioner bör vara ordföranden tillhanda senast den 8 oktober.