Tidningen Svensk Bokhandel får ny ägare  

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen, som gemensamt äger Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, har beslutat att sälja verksamheten till medieentreprenörerna Thomas Peterssohn och Christer Björkin. Genom försäljningen vill vi ge tidningen bättre förutsättningar att utvecklas och stärkas på lång sikt.

Precis som bokbranschen genomgår också tidningsbranschen en transformation och det blir allt nödvändigare med rätt kompetens på ägarsidan. Det är ett viktigt skäl till att vi nu bestämt oss för att sälja tidningen.

Vi har sökt en långsiktig ägare som med engagemang vill fortsätta att driva och utveckla verksamheten. Det finns en stor potential för Svensk Bokhandel när det gäller både den nuvarande verksamheten och andra tjänster gentemot den stora målgruppen.  Men resurser och kompetens behöver tillföras och det kommer de nya ägarna att bidra med.

Thomas Peterssohn och Christer Björkin har båda en gedigen mediebakgrund med erfarenhet av tidskriftsbranschen, digital publicering och entreprenörskap. De förvärvar Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel genom det gemensamma bolaget Radero. Peterssohn och Björkin har sedan tidigare ägarmajoriteten i Ny Teknik Group (NTG) som ger ut Ny Teknik, Teknikhistoria, Lag & Avtal och Arbetarskydd.

I samband med transaktionen inrättas även ett Advisory Board, som skall bidra till Svensk Bokhandels långsiktiga utveckling och säkerställa att tidningen fortsätter att vara relevant för bokbranschen. Inledningsvis ingår Jesper Monthán och Eva Gedin från förläggarsidan och Maria Hamrefors från bokhandeln, men avsikten är att knyta fler personer till gruppen.

Johan Sandholm, kommersiell chef i Svensk Bokhandel, tillträder som verkställande direktör i bolaget i samband med ägarförändringen.

 

 Pressmeddelande: Pressmeddelande_SvB