Ulrika Larsson, Akademibokhandeln Halmstad, ny ledamot i styrelsen

På föreningsmötet på bokmässan den 22 september utsågs Ulrika Larsson till ledamot i Svenska Bokhandlareföreningens styrelse.

Ulrika, som är bokhandlare i Hamstad och franschisetagare inom Akademibokhandeln, hälsas varmt välkommen till styrelsen. Matilda Ahlgren, Bok & Co, lämnar styrelsen och tackas för sin insats för föreningen de gångna sex åren.

Efter föreningsmötet sitter följande personer i föreningens styrelse:

Maria Hamrefors, ordförande

Mats Ahlström

Malin Alfredsson

Anders Billing

Maths Claesson

Maria Edsman

Reinhold Hedenblad

Ulrika Larsson

Christoffer Palmer