Hem2022september

september 2022

DHL har meddelat att de, med hänvisning till index-klausulen i avtalet, kommer att göra en justering av fraktpriserna med ca 6 % till följd av inflationen. Prishöjningen träder i kraft den 1 november. Vänliga hälsningar Bokhandlareföreningens fraktgrupp Info om fraktavtalet och vilka som utgör fraktgruppen finns här: Fraktavtalet

Nu är den första rapporten över bokbranschens klimatpåverkan klar. Den visar att branschen släppte ut totalt 39 254 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2021, vilket motsvarar knappt en promille av Sveriges totala utsläpp. Största delen av branschens utsläpp kommer från produktion och transporter. Sammanlagt 14 förlag, 48

På föreningsmötet på bokmässan den 22 september utsågs Ulrika Larsson till ledamot i Svenska Bokhandlareföreningens styrelse. Ulrika, som är bokhandlare i Hamstad och franschisetagare inom Akademibokhandeln, hälsas varmt välkommen till styrelsen. Matilda Ahlgren, Bok & Co, lämnar styrelsen och tackas för sin insats för föreningen de

Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 25 oktober kl 18.30 i Natur & Kulturs lokaler. Årsmötet följs av bokprat och förlagspresentation. Anmälan senast den 15 oktober till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu.    

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till föreningsmötet som i år är ett fysiskt möte i anslutning till Bokmässan i Göteborg Datum:        Torsdagen den 22 september 2022 Tid:              Kl. 11-11.45 ca. Fika finns uppdukat från kl 10.30 Mötet hålls i konferensrummet R4 på mässan. Anmälan sker per e-post till maria.hamrefors@booksellers.se