Vecka 15: Den värsta veckan hittills under Coronapandemin

Statistiken för vecka 15 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar ännu kraftigare än tidigare, motsvarande 44 procent. Även internetbokhandeln/bokklubbar visade en kraftig försäljningsminskning. Den totala försäljningsminskningen var avsevärt högre under vecka 15 än under vecka 14. Vecka 15 minskade den totala försäljningen med 24,7 procent jämfört med en minskning på 2,8 procent under vecka 14. Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår.

 Ladda ner den kompletta rapporten här: Bokstatistik vecka 15 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 15 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 36,3 procent under perioden vecka 11–15.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 17,5 procent under samma period.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar hade minskade svagt motsvarande 0,7 procent under vecka 11-15.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 12,7 procent under vecka 11-15. 

Försäljningsutvecklingen vecka 14 respektive 15:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 14 respektive vecka 15 visar att internetbokhandel/bokklubbar gick från en kraftigt ökande försäljning till en kraftigt minskande. När det gäller försäljning i fysisk butiksmiljön förvärrades krisen för fysisk bokhandel medan dagligvaruhandelns försäljningsminskningar var mindre än föregående vecka.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 44,0 procent under vecka 15, jämfört med 36,3 procent vecka 14.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 6,7 procent under vecka 15, jämfört med 19,6 procent under vecka 14.
  • I internetbokhandel/bokklubbar minskade försäljningen med 16,8 procent jämfört med en försäljningsökning motsvarande 13,6 procent under vecka 14.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 15 med 24,7 procent jämfört med en minskning på 2,8 procent under vecka 14.

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 17 april.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Ladda ner den kompletta rapporten här: Bokstatistik vecka 15 2020