Vecka 16: Fysisk bokhandel minskar med 43,9 procent under veckan

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-16 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 37,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 23,1 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 3,0 procent under denna period, vilket alltså inte kompenserar för nedgången i fysisk butiksmiljö. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 11,5 procent.

Statistiken för vecka 16 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 43,9 procent, jämfört med samma vecka 2019. Detta kan jämföras mot vecka 15 2020 där försäljningen minskade med 44,0 procent, vilket dock var en nedgång som delvis kan förklaras av att påsken infaller vecka 15 2020 och vecka 16 2019. Internetbokhandeln/bokklubbar visade däremot en kraftig försäljningsökning, motsvarande 29,1 procent, vilket nu ger en totalt ökad försäljning under vecka 11-16 för denna kanal. Därför var också den totala försäljningsminskningen väsentligt lägre vecka 16 2020 än under vecka 15 2020. Vecka 16 2020 minskade den totala försäljningen med 3,2 procent jämfört med en minskning på 24,7 procent under vecka 15 2020.

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår.

 Ladda ner den kompletta rapporten här: Bokstatistik vecka 16 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 16 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 37,4 procent under vecka 11–16 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 23,1 procent perioden vecka 11–16 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 3,0 procent under vecka 11– 16 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 11,5 procent under vecka 11-16 jämfört med samma period förra året.

  

Försäljningsutvecklingen vecka 15 2020 respektive 16 2020:

En jämförelse av försäljningen under vecka 15 2020 respektive vecka 16 2020 visar att internetbokhandel/bokklubbar gick från en kraftigt minskade försäljning till en kraftigt ökande. När det gäller försäljning i fysisk butiksmiljön förvärrades krisen för dagligvaruhandeln medan fysisk bokhandels försäljningsminskningar var på samma nivå som föregående vecka.

  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 43,9 procent under vecka 16 2020, jämfört med 44,0 procent vecka 15 2020.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 55,8 procent under vecka 16 2020, jämfört med 6,7 procent under vecka 15 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 16 2020 med 29,1 procent jämfört med en minskning motsvarande 16,8 procent under vecka 15 2020.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 16 2020 med 3,2 procent jämfört med en minskning på 24,7 procent under vecka 15 2020.

 

 Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 24 april.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Ladda ner den kompletta rapporten här: Bokstatistik vecka 16 2020