Bokhandelns historia i Stockholm – beställ friex!

Nu kommer snart boken Bokhandelns historia i Stockholm. Boken ges ut av förlaget Kaunitz-Olsson i samarbete med Bokhandlareföreningen. Det är en spännande berättelse om vår bransch långa och  sammanhängande historia och vilken roll bokhandeln spelat för samhällsutvecklingen.

Utgivningen av Bokhandelns historia i Stockholm sker med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Boken i Sverige. Våra medlemmar erbjuds ett exemplar av boken utan kostnad. Skicka e-post till info@kaunitz-olsson.com och beställ ett friex.