maj 2022

Medlemmarna i Garantiföreningen för Svenska Bokhandlareföreningen kallas till årsmöte. Årsmötet äger rum tisdagen den 7 juni kl. 15.00 i SEB:s lokaler, Kungsträdgårdsgatan 8. Om du önskar deltaga, skicka din anmälan till katarina.jeansson@dillbergs.se.    

Nu kommer snart boken Bokhandelns historia i Stockholm. Boken ges ut av förlaget Kaunitz-Olsson i samarbete med Bokhandlareföreningen. Det är en spännande berättelse om vår bransch långa och  sammanhängande historia och vilken roll bokhandeln spelat för samhällsutvecklingen. Utgivningen av Bokhandelns historia i Stockholm sker med ekonomiskt stöd

Nu har vi fått ett rabatterat erbjudande till de medlemmar i Bokhandlareföreningen och som är anslutna till fraktavtalet med DHL. Här kommer också information om alternativ till Multishipping som stänger ned 2022-05-31: Har du redan gjort ett val kan du fortsätta med det valet du gjort.

Nu drar RISE Bookselling igång! RISE står för 'Resilience, Innovation and Sustainability for the Enhancement of Bookselling’ och har startarts av den europeiska bokhandlareföreningen (EIBF) som vi är medlemmar av. RISE kommer att pågå under tre år och har stöd av EU. Inom ramen för RISE