Garantiföreningen kallar till årsmöte

Medlemmarna i Garantiföreningen för Svenska Bokhandlareföreningen kallas till årsmöte.

Årsmötet äger rum tisdagen den 7 juni kl. 15.00 i SEB:s lokaler, Kungsträdgårdsgatan 8.

Om du önskar deltaga, skicka din anmälan till katarina.jeansson@dillbergs.se.