Ny rapport av Leif Olsson: Allmänbokhandelns omsättning under 2020

Bokhandelsekonomen Leif Olsson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning under 2020.    I rapporten, som visar en total nedgång på 7,2 %, presenteras siffror för boklådor i olika storleksklasser och per kvartal. 

Rapporten omfattar allmänbokhandelns försäljning av såväl böcker som andra artiklar, vilket skiljer sig från Bokförsäljningsstatistiken som bara omfattar bokförsäljningen.

Leif Olsson skriver i sin rapport: ”Vad som gläder mig mest, trots bedrövliga tider, är att många boklådor har kunnat försvara sin ställning på marknaden. Det verkar även vara så att våra konsumenter vill värna den lokala bokhandeln. ”

Läs hela rapporten här:

Rapport Allmänbokhandelns omsättning 2020