mars 2021

Bokhandelsekonomen Leif Olsson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning under 2020.    I rapporten, som visar en total nedgång på 7,2 %, presenteras siffror för boklådor i olika storleksklasser och per kvartal.  Rapporten omfattar allmänbokhandelns försäljning av såväl böcker som andra artiklar, vilket skiljer sig från