Ny rapport av Leif Olsson: Allmänbokhandelns omsättning under andra kvartalet 2022

Bokhandelsekonomen Leif Olsson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning. Nu är rapporten för det andra kvartalet 2022 klar. Rapporten visar att omsättningen i den fysiska bokhandeln fortsätter att öka.  Detta kvartal var ökningen större för övrigt sortiment än för böcker.

Rapporten finns att läsa här:

Svenskt Bokhandelsindex -halvårsrapport Andra kvartalet 2022