Nytt från Bokhandlareföreningen

Den 2 juni hade Svenska Bokhandlareföreningen, SBF,  både förenings- och styrelsemöte.

Föreningsmötet beslutade att anta de nya stadgar som styrelsen hade föreslagit. De nya stadgarna finns på SBFs hemsida under fliken Medlemssidor.

På styrelsemötet konstaterade vi att omorganisationen av föreningens kansli nu är genomförd. Fortsättningsvis har  SBF ett skrivbord hos Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm. Kansliet bemannas deltid, två dagar i veckan av vår administratör Charlotta Lindbo.

På styrelsemötet fick vi bland  annat rapport om att under Världsbokveckan steg försäljningen i den fysiska bokhandeln av barn- och ungdomsböcker  med 11 % jämfört med den totala försäljningsökningen som var 2,3 %. Övriga frågor som styrelsen behandlade var seminariet Boken 2017, som kommer att äga rum tisdagen den 14 februari 2017 på Nalen samt startandet av en företagsledarutbildning för bokhandlare. I höst skall styrelsen behandla frågan om hur överlåtelser av boklådor kan underlättas.

Styrelsen kommer senare att separat kalla till föreningens årsmöte som skall äga rum måndagen den 29 augusti kl. 18 på Clarion Hotel, Arlanda.

Bokhandeln utser 6 elektorer till vardera de 3 klasserna i Augustpriset. Kontakta undertecknad om du är intresserad av att bli elektor.

Kansliet är sommarstängt under veckorna 25-34 men du kan nå Charlotta eller mig på våra mailadresser eller mobilnummer, se hemsidan.

Med önskan om en skön sommar med bra bokförsäljning!

Vänliga hälsningar

Mats

______________________________

Bokhandlare Mats Ahlström
Ordförande Svenska Bokhandlareföreningen
Mobil: +46 70 8127390
Stålgränd 10, 187 44 Täby, Sweden