juni 2016

Den 2 juni hade Svenska Bokhandlareföreningen, SBF,  både förenings- och styrelsemöte. Föreningsmötet beslutade att anta de nya stadgar som styrelsen hade föreslagit. De nya stadgarna finns på SBFs hemsida under fliken Medlemssidor. På styrelsemötet konstaterade vi att omorganisationen av föreningens kansli nu är genomförd. Fortsättningsvis har  SBF