Positiva tecken för den fysiska bokhandeln, trots försäljningstappet under pandemin

Bokförsäljningsstatistiken som presenteras idag visar på en exceptionell ökning av den totala bokförsäljningen med hela 8,7 % under 2020. Samtidigt backar den fysiska bokhandeln med 19 %. Ändå finns det många positiva tecken, som visar att bokhandeln kommer att gå stärkt ur Corona-krisen.  

  •  Det är uppenbart att intresset för bokläsning är fortsatt stort – när vi får mer tid så läser vi mer!
  • Försäljningen av tryckta böcker ökar med 4,1 % – ett trendbrott från tidigare år.
  • Skälen till att försäljningen minskat i bokhandeln är inte att kunderna inte vill handla i bokhandeln. Det är ju det faktum att vi uppmanats att inte handla i butiker över huvud taget som slår igenom i statistiken.
  • I januari och februari – före corona-restriktionerna – ökade bokförsäljningen i den fysiska bokhandeln med 8,2 %. Och vi såg att marknaden återhämtade sig rejält i oktober när smittspridningen gick ner.
  • Pandemin har visat hur starka relationerna är mellan bokhandelskunderna och bokhandeln. De som haft nära till sin bokhandel när de jobbat hemma eller varit på semester har handlat mycket mer än tidigare. Det finns bokhandlare som ökat sin försäljning med 20 % eller mer.
  • Vi ser också hur viktig den fysiska bokhandeln är för barnböckerna. Det är en genre som drabbas hårt under pandemin. När totalmarknaden vuxit så har barnboksförsäljningen stått stilla. Där har inte övriga kanaler kompenserat för tappet i bokhandeln.
  • Under pandemin har bokhandlarna blivit vassare digitalt – idag erbjuder många e-handel och förbeställning online med utlämning i butik, marknadsföring i sociala medier är en självklarhet och många jobbar med digitala evenemang. Detta är förmågor som finns kvar när pandemin är över.

När corona-restriktionerna lättar är jag övertygad om att vi kommer att få se att kunderna kommer tillbaka till bokhandeln och att försäljningen återhämtar sig.

Maria Hamrefors

Ordförande, Svenska Bokhandlareföreningen