Hem2021februari

februari 2021

Behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag har möjlighet att ansöka om ekonomiskt understöd hos Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond. Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska