V 11-32: Historisk nedgång för fysisk bokhandel

Den pågående Coronapandemin har orsakat en historiskt stor nedgång för fysisk bokhandel – samtidigt som stor del av försäljningstappet kompenseras av ökande försäljning i internetbokhandeln

Ladda ner den fullständiga rapporten här: Coronastatistik v 11-32 2020

 

1. Försäljning under vecka 11-32 2019 och vecka 11-32 2020 i kronor uppdelad per kanal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under tidsperioden vecka 11-32 2019 (11 mars till 11 augusti) jämfört med vecka 11-32 2020 (9 mars till 9 augusti).

 

Kanal Vecka 11-32 2019 Vecka 11-32 2020 Förändring
Fysisk bokhandel 410 065 295 389 -28,0%
Internetbokhandel/

bokklubbar

671 181 782 701 +16,6%
Dagligvaruhandel 85 015 77 915 -8,4%
Totalt 1 166 261 1 156 005 -0,9%

 

  • Den pågående Coronapandemin har medfört en förflyttning från försäljning i butiksmiljö till internetbokhandel. Försäljning i fysisk bokhandel har minskat med 28 procent under vecka 11-32 2020 jämfört med samma period föregående år. Denna nedgång för fysisk bokhandel saknar motstycke historiskt. I kronor motsvarar nedgången för fysisk bokhandel hittills cirka 115 miljoner kronor. Dagligvaruhandeln har minskat sin försäljning av böcker med cirka 7 miljoner kronor.
  • Internetbokhandeln har i gengäld ökat försäljningen av böcker med 111 miljoner kronor. Den totala försäljningen har minskat med cirka 10 miljoner kronor.

2. Försäljning under vecka 11-32 2019 och vecka 11-32 2020 i volym uppdelad per kanal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning (i volym) i olika kanaler under tidsperioden vecka 11-32 2019 (11 mars till 11 augusti) jämfört med vecka 11-32 2020 (9 mars till 9 augusti).

 

Kanal Vecka 11-32 2019 Vecka 11-32 2020 Förändring
Fysisk bokhandel 3 715 130 2 542 874 -31,6%
Internetbokhandel/

bokklubbar

4 709 617 5 489 135 +16,6%
Dagligvaruhandel 1 444 864 1 302 794 -9,8%
Totalt 9 869 611 9 334 803 -5,4%

 

  • Räknat i volym är nedgången under den pågående Coronapandemin ännu större. Fysisk bokhandel har sålt cirka 1,2 miljoner färre böcker under perioden vecka 11-32 2020 jämfört med samma period året innan. Denna nedgång motsvarar 31,6 procent. Internetbokhandelns ökning i volym är densamma som i kronor. Dagligvaruhandeln har minskat något mer i volym än i kronor.
  • Sammantaget har cirka 0,5 miljoner färre böcker sålts under vecka 11-32 2020 jämfört med samma period året innan.

Övrigt

  • Skälet till att digitala abonnemangstjänster är utelämnade ur denna jämförelse är att de endast lämnar kvartalsrapporter. För närvarande finns bara statistik för första kvartalet. I rapporter och kommentarer till media har de tre största aktörerna uppgett en fortsatt stor försäljningsökning under Coronapandemin.
  • Genrer kan vara vanskliga att jämföra under en kortare tidsperiod, särskilt små genrer, eftersom de naturligen varierar stort. Böcker om mat och dryck har ökat med 16,3 procent under perioden, liksom facklitteratur som ökat med 9,7 procent. De genrer som minskat mest procentuellt barnböcker för åldern 3-6 år (motsvarande 13,1 procent), populär facklitteratur (motsvarande 11,3 procent) och barnböcker kategoriserade under ”okänd åldersgrupp” (motsvarande 7,6 procent). Försäljningen (i TSEK) av samtliga genrer redovisas nedan.

Ladda ner den fullständiga rapporten här: Coronastatistik v 11-32 2020