Hem2020

februari 2020

Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras Mot bakgrund av de diskussioner och de oklarheter som uppstått kring verkstopplistorna för 2019, vilka publicerades den 17 februari, och efter samtal med Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag, har Svenska Bokhandlareföreningen och

Dag Klackenbergs stipendium 2019 har tilldelats Leif Olsson. Motiveringen lyder: "För sitt enträgna och noggranna sifferarbete har årets stipendiat på ett klarläggande sätt analyserat bokhandelns utveckling och dess ekonomiska förutsättningar. Han har därigenom starkt bidragit till att öka förståelsen hos övriga branschaktörer för bokhandelns utsatta situation. Stipendiaten har

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar

Svenska Bokhandelsskolan arrangerar kurs i lönsamt ledarskap för chefer inom bokhandeln vid fyra studietillfällen under 2020. Dessutom anordnas en studieresa till Berlin i april för personal inom bokhandeln. En barnboksdag och en bokprovning på Svenska Barnboksinstitutet (SBI) står också på programmet. Mer info om detta

              Josefine Sundström (foto Peter Knutson), Eva Gedin (foto Hugo Thambert), Maria Hamrefors, Erik Wikberg (foto Nicklas Gustafsson), Maria Edsman (foto Juliana Fälldin), Håkan Rudels (foto Christian Gustavsson), Sverker Sörlin (foto Ulla Montan).   Välkommen till årets stora bokbranschdag! Eva Gedin, ordförande Svenska Förläggareföreningen, och Maria Hamrefors, ordförande Svenska

Västra Kretsen av Svenska Bokhandlareföreningen bjuder in kretsmedlemmarna till Vårsalong på Göteborgs Litteraturhus den 22 april. Program och inbjudan kommer med e-posten längre fram i vår. Se aktuell förhandsinfo:  VÄSTRA KRETSENS VÅRSALONG 2020 - save the date Välkomna!