Ekonomiska bidrag till behövande som arbetar eller har arbetat i bokbranschen

Behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag har möjlighet att ansöka om ekonomiskt understöd hos Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond.

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska Förläggareföreningen, alternativt är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av föreningarna. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd.

Kanske känner du någon som är i behov av ekonomiskt understöd och som skulle kunna ansöka om bidrag hos stiftelsen? Bidrag kan sökas årligen och kan beviljas under styrelsens vårmöte eller höstmöte. Stiftelsen gör en ekonomisk prövning för att bedöma hjälpbehovet hos de som ansöker om bidrag.

Sista ansökningsdag för vårens ansökningsperiod är måndag den 8 mars.

Kontakta stiftelsens handläggare Karin Sandberg, 070-193 79 45, karin.sandberg@forlaggare.se, för mer information om bidragen och hur ansökan går till.

 

Mer information om stiftelsen:Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond