Hem2022

september 2022

DHL har meddelat att de, med hänvisning till index-klausulen i avtalet, kommer att göra en justering av fraktpriserna med ca 6 % till följd av inflationen. Prishöjningen träder i kraft den 1 november. Vänliga hälsningar Bokhandlareföreningens fraktgrupp Info om fraktavtalet och vilka som utgör fraktgruppen finns här: Fraktavtalet

Nu är den första rapporten över bokbranschens klimatpåverkan klar. Den visar att branschen släppte ut totalt 39 254 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2021, vilket motsvarar knappt en promille av Sveriges totala utsläpp. Största delen av branschens utsläpp kommer från produktion och transporter. Sammanlagt 14 förlag, 48

På föreningsmötet på bokmässan den 22 september utsågs Ulrika Larsson till ledamot i Svenska Bokhandlareföreningens styrelse. Ulrika, som är bokhandlare i Hamstad och franschisetagare inom Akademibokhandeln, hälsas varmt välkommen till styrelsen. Matilda Ahlgren, Bok & Co, lämnar styrelsen och tackas för sin insats för föreningen de

Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 25 oktober kl 18.30 i Natur & Kulturs lokaler. Årsmötet följs av bokprat och förlagspresentation. Anmälan senast den 15 oktober till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu.    

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till föreningsmötet som i år är ett fysiskt möte i anslutning till Bokmässan i Göteborg Datum:        Torsdagen den 22 september 2022 Tid:              Kl. 11-11.45 ca. Fika finns uppdukat från kl 10.30 Mötet hålls i konferensrummet R4 på mässan. Anmälan sker per e-post till maria.hamrefors@booksellers.se

Är du nyfiken på hur det är att driva bokhandel i andra länder? Vill du lära av kollegor i branschen? Lyssna på spännande inspiratörer? Då ska du boka in RISE Bookselling conference som för första gången anordnas i Prag den 19-20 mars 2023. Att delta i konferensen

Nu är höstens alla evenemang inbokade! 3/9  Blombergska bokhandeln, Lindesberg Författarsamtal med Anna Jansson. 8/9  Linköpings Bokhandel Författarsamtal med Therese Bohman. 3/10  Bjäre bokhandel, Båstad Författarsamtal med Ann Jäderlund & Marie Lundquist. 4/10 Höganäs bokhandel Författarsamtal med Ann Jäderlund & Marie Lundquist. 10/10  Bokvärlden, Malmö Författarsamtal med Steve Sem-Sandberg. 25/10  Mariefreds bokhandel Författarsamtal med Andrea Lundgren.

Idag publiceras ny bokförsäljningsstatistik som bekräftar att kunderna kommer tillbaka till bokhandeln efter pandemin. Tillväxten andra kvartalet var hela 17,2 % och siffran för första halvåret landar på 14,9 %.  Totalt minskade bokmarknaden något. Nedgången blev 1,8 % efter ett stort tapp för internethandel/bokklubbar. Denna kanal