Hem2020februari

februari 2020

I veckan kom beskedet att den svenske medborgaren Gui Minhai, förläggare och bokhandlare, dömts till tio års fängelse i Kina. Gui Minhai sitter frihetsberövad sedan över fyra år och en rad organisationer som är engagerade för yttrandefriheten arbetar med hans fall. I förra veckan startade Svenska

Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras Mot bakgrund av de diskussioner och de oklarheter som uppstått kring verkstopplistorna för 2019, vilka publicerades den 17 februari, och efter samtal med Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag, har Svenska Bokhandlareföreningen och

Dag Klackenbergs stipendium 2019 har tilldelats Leif Olsson. Motiveringen lyder: "För sitt enträgna och noggranna sifferarbete har årets stipendiat på ett klarläggande sätt analyserat bokhandelns utveckling och dess ekonomiska förutsättningar. Han har därigenom starkt bidragit till att öka förståelsen hos övriga branschaktörer för bokhandelns utsatta situation. Stipendiaten har

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar