Hem2020 (Page 2)

september 2020

Inför årets Bokmässa har Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen tagit fram komplett försäljningsstatistik över årets första åtta månader och jämfört den med motsvarande period 2019. Rapporten omfattar alla försäljningskanaler och alla format. Statistiken visar att försäljningen totalt sett ökar både i ekonomiska termer och i volym samt en

Idag publiceras topplistor på verksnivå för andra kvartalet 2020, både räknat i kronor och i volym. Dessa topplistor baseras på Bokförsäljningsstatistiken och inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format. Under kvartalet

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till föreningsmötet, som p.g.a. den pågående coronapandemin genomförs digitalt via Zoom. Utöver ordinarie ärenden på föreningsmötet kommer deltagarna att informeras om föreningens aktiviteter med anledning av pandemin och planerad verksamhet och aktiviteter året som kommer. Datum:         Torsdagen den 24 september 2020 Tid:             

Möte med kulturminister Amanda Lind den 21 augusti 2020   Vi vill lyfta fram bokhandelns roll och funktion för litteraturen och läsarna i Sverige. I en rad jämförbara länder ses bokhandeln som en självklar och viktig del av kulturpolitiken, medan svenska stöd till litteraturen fokuserar på utgivning

Den pågående Coronapandemin har orsakat en historiskt stor nedgång för fysisk bokhandel – samtidigt som stor del av försäljningstappet kompenseras av ökande försäljning i internetbokhandeln Ladda ner den fullständiga rapporten här: Coronastatistik v 11-32 2020   1. Försäljning under vecka 11-32 2019 och vecka 11-32 2020 i kronor

Den veckostatistik som Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen gemensamt publicerat varje vecka sedan vecka 11 till följd av Coronapandemin upphör nu. Den veckostatistik som publicerades i fredags den 12 juni blir därmed den sista. Vi kommer att återkomma i mitten av september med en rapport över den

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-23 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 34,7 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 13,0 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 15,2 procent under denna period.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-21 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 37,6 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 15,9 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 10,7 procent under denna