Hem2020 (Page 4)

april 2020

Statistiken för vecka 15 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar ännu kraftigare än tidigare, motsvarande 44 procent. Även internetbokhandeln/bokklubbar visade en kraftig försäljningsminskning. Den totala försäljningsminskningen var avsevärt högre under vecka 15 än under vecka 14. Vecka 15 minskade den totala försäljningen med 24,7

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår. Statistiken för vecka 13 visar att försäljning i fysisk butiksmiljö minskar kraftigt jämfört

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår. Ladda ner rapporten som pdf: Bokförsäljningsstatistik med anledning av coronakrisen 27 mars18320-mh Försäljningsutvecklingen under vecka

#hemmamedenbok Tillsammans med Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen lanserar vi nu kampanjen #hemmamedenbok. Med det här initiativet hoppas vi kunna inspirera till ökad läsning under denna utmanande tid. Vi vill uppmuntra alla förlag, bokhandlare, författare och läsare att dela kampanjen på sina sociala plattformar. Att stanna hemma

För att underlätta för bokhandlare att fatta beslut och planera er verksamhet i dessa pressade tider kommer Bokhandlareföreningen tillsammans med Förläggareföreningen inom kort att publicera försäljningsstatistik med tätare intervall. Daglig statistik via Bokinfo Varje dag kommer ni att kunna se all inrapporterad försäljning i volym och värde

Svenska Bokhandlareföreningen har idag tillsammans med Svenska Förläggareföreningen skickat en skrivelse till kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott gällande Coronapandemin och dess påverkan på bokbranschen med konkreta förslag på stödåtgärder. Föreningarna begär ett snart möte med ministern för att diskutera branschens överlevnad. Brevet i sin helhet

Vi har tyvärr tvingats konstatera att det inte är möjligt att genomföra Världsbokveckan i år med det upplägg vi valt. Planen var att skolklasser skulle besöka bokhandeln för studiebesök och träffar med författare och dessutom få med sig Världsboklådor med ett tjugotal aktuella böcker till skolan. Det

Coronapandemin medför stora utmaningar för bokhandeln i Sverige. Vi har här samlat information, som kan vara till nytta för medlemsföretagen.   INFORMATION OCH SERVICE TILL KUNDER Håll kontakten med kunderna via de kanaler ni har tillgängliga. Använd sociala medier som Facebook och Instagram för att informera

Som tidigare meddelades öppnade Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen tillfälligt upp bokförsäljningsstatistiken avseende 2019 för efterregistrering av titlar. Nu publiceras de uppdaterade årstopplistorna avseende 2019 omfattande 50 verk: Årstopplista 2019 i kronor – Verk och Årstopplista 2019 i volym – Verk. Länk till listorna här: Uppdaterade arstopplistor